کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز
کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

کاشت ۳۷ هزار درخت و درختچه در فضاهای سبز منطقه ۵ تبریز

 شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : تا پایان اردیبهشت امسال ۳۷ هزار درخت ودرختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است.

به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج افزود: سال ۹۹ سال توسعه فضای سبز شهرداری تبریز نامگذاری شده که در این راستا حداقل یک متر مربع بر مساحت فضای سبز سطح حوزه اضافه می شود.

او همچنین در این خصوص تصریح کرد: عملیات عمرانی و اجرایی احداث ۴پارک محله ای در سطح حوزه با ۷ هکتار مساحت شروع شده است.

شهردار منطقه ۵ تبریز در ادامه به کاشت درخت و درختچه نیز اشاره نمود و گفت: تاکنون ۱۶ هزار درخت  و ۲۱ هزار درختچه در فضاهای سبز سطح حوزه کاشته شده است .

به گفته وی مدیریت فضای سبز منطقه علاوه بر کاشت درخت ، سمپاشی و هرس درختان را نیز شروع و انجام داده اند.