کاشت ۶هزار اصله نهال و درختچه در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز
کاشت ۶هزار اصله نهال و درختچه در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز

کاشت ۶هزار اصله نهال و درختچه در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز

۶هزار اصله نهال و درختچه در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز در راستای حفظ و احیای فضای سبز و تداوم طرح گوزل تبریزیم کاشته شده است.

به گزارش طلوع تبریز، به منظور افزایش سرانه فضای سبز در سطح حوزه که با فقدان فضای سبز مواجه است و در راستای تداوم طرح گوزل تبریزیم در حوزه ی فضای سبز ۶هزاراصله درختچه و نهال در معابر و پارک های سطح حوزه به همت واحد فضای سبز منطقه کاشته شده است.

در این طرح از نهال هایی همچون اقاقیا، کاج سیاه، زبان گنجشک، عرعر، کاج تهران، سنجد، کبوده استفاده شده که در مسیرهای ورودی شهر به منظور زیبایی و ایجاد طراوت از جمله جاده مایان و جاده سنتو اجرا شده است.

بر اساس این گزارش این طرح در سطح معابر و پارک های محلات قراملک، شنب غازان و خطیب نیز با کاشت درختچه هایی از قبیل ژنی پرس، پیچ امین الدوله، شمشاد، برگ نو و پیراکانتا ادامه دارد.

 با توجه به اولویت کاری شهرداری منطقه ۶ با رویکرد حفظ و توسعه فضای سبز اجرای طرح کاشت درختچه ها ونهال های سازگار با آب وهوای منطقه در سایر معابر سطح حوزه به منظور احیای فضای سبز ادامه خواهد داشت.