کاهش مشهود مرگ‌ومیر ناشی از کرونا/ پایان وضعیت اضطراری به‌معنای ریشه‌کنی کروناست؟
کاهش مشهود مرگ‌ومیر ناشی از کرونا/ پایان وضعیت اضطراری به‌معنای ریشه‌کنی کروناست؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به کاهش مشهود مرگ‌ومیر ناشی از کرونا درباره پایان وضعیت اضطراری کرونا توضیحاتی ارائه کرد. دکتر سعید ناطقی درباره تعداد بستری‌های کرونایی در بیمارستان‌های تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: در بیمارستان‌های تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران که مشتمل بر بیش از ۵ هزار تخت بیمارستانی […]

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به کاهش مشهود مرگ‌ومیر ناشی از کرونا درباره پایان وضعیت اضطراری کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر سعید ناطقی درباره تعداد بستری‌های کرونایی در بیمارستان‌های تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: در بیمارستان‌های تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران که مشتمل بر بیش از ۵ هزار تخت بیمارستانی است کمتر از ۳۰ بیمار با تشخیص قطعی کرونا بستری هستند.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که همه‌گیری کرونا دیگر یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی نیست؛ به این معنا که کرونا از حالت بحرانی خارج شده است؛ البته باید توجه داشت که کرونا در جهان تمام نشده است و لغو حالت اضطراری کرونا به‌معنای این است که نیازی نیست که تمام منابع کشورها و نهادهای بهداشتی و درمانی معطوف به این بیماری شود.

ناطقی ادامه داد: این‌که تصور شود که کرونا دیگر بیماری‌زایی ندارد و خطری افراد را تهدید نمی‌کند؛ اشتباه است و کرونا همچنان درگیری و مرگ‌ومیر ایجاد می‌کند اما این درگیری به‌حدی گسترده نیست که آن را به‌عنوان بحران تلقی کنیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: آن‌چه مشهود است این است که میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نیز به‌طور چشمگیری نسبت به موج‌های قبلی کاهش یافته است؛ بخشی از علت آن نیز به واکسیناسیون مردم مربوط است و بخشی دیگر نیز به‌علت جهش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر رخ داده و زیرسویه‌های جدید کرونا را شکل داده است؛ ماهیت ویروس‌ها معمولاً به این صورت است که میزان سرایت آنها افزایش می‌یابد اما میزان کشندگی آنها کمتر می‌شود البته این موضوع درباره کرونا همیشه صدق نمی‌کرد زیرا موج‌های کرونا گاهی حالت سینوسی داشته است برای مثال در پیک‌های سوم و پنجم میزان سرایت و مرگ‌ومیر به‌صورت همزمان بالا رفت.