جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
آیین نورافشانی به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی‌ها ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آیین نورافشانی به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی‌ها

آیین نورافشانی به مناسبت میلاد پیامبر مهربانی‌ها

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است ۱۴ آبان ۱۳۹۹

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است

تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال ۱۴ آبان ۱۳۹۹

تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال

تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال

آغاز فاز پنجم پروژه احداث کانال آب‌های سطحی کوی انقلاب ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز فاز پنجم پروژه احداث کانال آب‌های سطحی کوی انقلاب

آغاز فاز پنجم پروژه احداث کانال آب‌های سطحی کوی انقلاب

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد ۱۴ آبان ۱۳۹۹

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری ۱۴ آبان ۱۳۹۹

توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری

توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌های شهری

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه