مراسم رژه نیروهای مسلح در تهران | پایگاه خبری طلوع تبریز