پخش غذای نذری در بین مردم جنوب | پایگاه خبری طلوع تبریز