شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
ضدعفونی باکس های زباله شهرداری منطقه۴ با آب آهک ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

ضدعفونی باکس های زباله شهرداری منطقه۴ با آب آهک

ضدعفونی باکس های زباله شهرداری منطقه۴ با آب آهک