جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز

اختصاص خودروی ویژه حمل متوفیان کرونا توسط آرامستان‌های شهرداری تبریز