سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹

آسفالت ریزی معابر خاوران در صدر فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه۹