سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز ۰۶ مهر ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز