چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز ۰۶ مهر ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز

آسفالت ریزی ۲۳۵ هزار مترمربعی سطح منطقه ۱ تبریز