سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
سکوهایِ پُر، دست‌های خالی چوخ عیبی وار! ۰۱ شهریور ۱۴۰۲

سکوهایِ پُر، دست‌های خالی چوخ عیبی وار!

این بار اما باید «عیبی یوخ» را کنار گذاشت. این بار عیبی‌وار. حتما ایرادی وجود دارد که تیم تا این اندازه سردرگم است.