جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
کارگران روزمزد، جامعه هدف پویش رحمت هستند/ آغاز توزیع اقلام از فردا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

کارگران روزمزد، جامعه هدف پویش رحمت هستند/ آغاز توزیع اقلام از فردا

کارگران روزمزد، جامعه هدف پویش رحمت هستند/ آغاز توزیع اقلام از فردا