شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
راه اندازی طرح خرید مجازی میوه با عنوان “از خانه، به خانه” ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

راه اندازی طرح خرید مجازی میوه با عنوان “از خانه، به خانه”

راه اندازی طرح خرید مجازی میوه با عنوان “از خانه، به خانه”

اجازه گران‌فروشی خودسرانه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری را نمی‌دهیم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اجازه گران‌فروشی خودسرانه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری را نمی‌دهیم

اجازه گران‌فروشی خودسرانه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری را نمی‌دهیم