جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند

کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند