دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند

کاهش ترافیک و افزایش ایمنی سفر با بهره‌برداری از اتوبان تبریز-سهند

رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند

رفع نواقص ترافیکی برای افتتاح آزادراه تبریز-سهند