جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر

عملیات اجرایی پروژه های اتصال پارکینگ عینالی به پاسداران و پاسداران به ولی امر کلید خورد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

عملیات اجرایی پروژه های اتصال پارکینگ عینالی به پاسداران و پاسداران به ولی امر کلید خورد

عملیات اجرایی پروژه های اتصال پارکینگ عینالی به پاسداران و پاسداران به ولی امر کلید خورد

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

احداث کمربند سبز شهری در قالب بدنه سازی اتوبان های شهید کسایی و پاسداران

ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه

ضرورت تسریع در اجرای پروژه بازسازی رمپ دسترسی اتوبان پاسداران به بلوار باغمیشه

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز