جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
بخشودگی اجاره‌بهای ۱۱هزار واحد تجاری شهرداری تبریز در اسفند و فروردین ۰۵ فروردین ۱۳۹۹

بخشودگی اجاره‌بهای ۱۱هزار واحد تجاری شهرداری تبریز در اسفند و فروردین

بخشودگی اجاره‌بهای ۱۱هزار واحد تجاری شهرداری تبریز در اسفند و فروردین