دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
احداث ۳ کانال دفع آب های سطحی از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

احداث ۳ کانال دفع آب های سطحی از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز

احداث ۳ کانال دفع آب های سطحی از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز

احداث کانال زیرزمینی هدایت آب های سطحی بالادست در مسیر گلکار به مهران رود ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

احداث کانال زیرزمینی هدایت آب های سطحی بالادست در مسیر گلکار به مهران رود

احداث کانال زیرزمینی هدایت آب های سطحی بالادست در مسیر گلکار به مهران رود