دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
۳۵۴هزار جلد کتاب آموزش شهروندی در نواحی پنج‌گانه آموزش و پرورش تبریز توزیع شد ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

۳۵۴هزار جلد کتاب آموزش شهروندی در نواحی پنج‌گانه آموزش و پرورش تبریز توزیع شد

۳۵۴هزار جلد کتاب آموزش شهروندی در نواحی پنج‌گانه آموزش و پرورش تبریز توزیع شد