پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
سرقت از خودروی صدها هوادار تراکتور! ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

سرقت از خودروی صدها هوادار تراکتور!

با گذشت سیزده سال از اولین بازی تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز، تماشاگران همچنان از ابتدایی ترین امکانات در این ورزشگاه محروم هستند.

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز

پیشگیری، سالم سازی و شفاف سازی، رویکرد اداره کل بازرسی شهرداری تبریز