سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

عدم وجود متکدی بخشی از باور و فرهنگ غالب اسلامی و ایرانی در شهر تبریز است

سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است

سلامتی شهروندان به خصوص پاکبانان از اولویت های اصلی شهرداری تبریز است