پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
لطیفی، معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری: گرفتار حاشیه نخواهیم شد؛ اجرای عدالت هزینه دارد ۱۹ تیر ۱۴۰۲

لطیفی، معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری: گرفتار حاشیه نخواهیم شد؛ اجرای عدالت هزینه دارد

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره حضور اعضای هیات علمی در مناسب اجرایی تصریح کرد: دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. وی تصریح کرد: اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.