شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز

آسفالت ریزی ۱۴۳۵ تنی در جنوب غرب تبریز