دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز

اسکن روسازی آسفالت اتوبان پاسداران برای اولین بار در تبریز