جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است ۱۴ آبان ۱۳۹۹

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است

۴۴ درصد بافت فرسوده تبریز در منطقه۴ واقع شده ‌است