شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
واحد تحقیق و پژوهش در حوزه اعتیاد بانوان در تبریز ایجاد شد ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

واحد تحقیق و پژوهش در حوزه اعتیاد بانوان در تبریز ایجاد شد

واحد تحقیق و پژوهش در حوزه اعتیاد بانوان در تبریز ایجاد شد

نقش شهرداری در جمع آوری معتادان متجاهر از سطح تبریز/ اقدامی که الگوی کشور شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

نقش شهرداری در جمع آوری معتادان متجاهر از سطح تبریز/ اقدامی که الگوی کشور شد

نقش شهرداری در جمع آوری معتادان متجاهر از سطح تبریز/ اقدامی که الگوی کشور شد