جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی ۲۱ تیر ۱۳۹۹

بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی

بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس از پروژه مسیر گشایی فاز یک شهید شریفی