شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد ۱۴ آبان ۱۳۹۹

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای ۰۷ تیر ۱۳۹۹

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد

۴۰۰۰ اصله درخت و درختچه در سطح منطقه کاشت شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد

تابلو بومِ شهر با کاشت ۳۰۰ هزار بوته گل در سطح منطقه نقاشی شد