سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳
زلزله انتصابات در شهرداری شوک های مدیریتی هوشیار به شهرداری تبریز ۱۳ مهر ۱۴۰۲

زلزله انتصابات در شهرداری شوک های مدیریتی هوشیار به شهرداری تبریز

شوک های مدیریتی هوشیار به شهرداری تبریز واکنش ها و مقاومت‌هایی را در بر دارد.