دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز

استقرار خودروی امداد و نجات در فاز سوم خط یک متروی تبریز