پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد

عملیات سنگفرش بازار کفاشان و پشت بازار امیر ادامه دارد