سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
معادل کل هزینه‌های شهرداری، به بیت‌المال بازگشت ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

معادل کل هزینه‌های شهرداری، به بیت‌المال بازگشت

معادل کل هزینه‌های شهرداری، به بیت‌المال بازگشت