جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
اجرای بیش از ۱۱هزارتن آسفالت‌ریزی در چهار پروژه منطقه ۱ تبریز ۰۷ تیر ۱۳۹۹

اجرای بیش از ۱۱هزارتن آسفالت‌ریزی در چهار پروژه منطقه ۱ تبریز

اجرای بیش از ۱۱هزارتن آسفالت‌ریزی در چهار پروژه منطقه ۱ تبریز