پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
پایدارسازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان ولی پور باغمیشه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

پایدارسازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان ولی پور باغمیشه

پایدارسازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان ولی پور باغمیشه

عملیات پایدار سازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان شهید ولی پور باغمیشه ادامه دارد ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

عملیات پایدار سازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان شهید ولی پور باغمیشه ادامه دارد

عملیات پایدار سازی و رفع خطر از ریزش کوه در خیابان شهید ولی پور باغمیشه ادامه دارد

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه

شروع بهسازی و رفع خطر در خیابان صفای باغمیشه