پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد

پروژه توسعه پارک مینیاتور با ۸۷۰۰ متر مربع آماده بهره برداری شد