جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
۳۲۰۰ بسته حمایتی در هفته جاری توزیع می شود ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

۳۲۰۰ بسته حمایتی در هفته جاری توزیع می شود

۳۲۰۰ بسته حمایتی در هفته جاری توزیع می شود

تصویب لایحه دو فوریتی مساعدت مالی به اتوبوس های بخش خصوصی شرکت واحد و شرکت های حجمی مترو ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تصویب لایحه دو فوریتی مساعدت مالی به اتوبوس های بخش خصوصی شرکت واحد و شرکت های حجمی مترو

تصویب لایحه دو فوریتی مساعدت مالی به اتوبوس های بخش خصوصی شرکت واحد و شرکت های حجمی مترو

پیامکی که وزارت رفاه برای سرپرستان خانوار ارسال کرد ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

پیامکی که وزارت رفاه برای سرپرستان خانوار ارسال کرد

پیامکی که وزارت رفاه برای سرپرستان خانوار ارسال کرد