دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر

بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر