شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲
بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر

بسیج عمومی شهرداری منطقه ۲ تبریز برای ضدعفونی گسترده معابر

آغاز بسیج همگانی ضدعفونی شهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

آغاز بسیج همگانی ضدعفونی شهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

آغاز بسیج همگانی ضدعفونی شهر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا