پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
اکران بنرهای آموزش خودمراقبتی در محدوده مرکزی تبریز ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

اکران بنرهای آموزش خودمراقبتی در محدوده مرکزی تبریز

اکران بنرهای آموزش خودمراقبتی در محدوده مرکزی تبریز