سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

پارک ۸۷۰۰ مترمربعی مدافعان سلامت آماده بهره برداری می‌شود

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر

پایان عملیات اجرایی شمع کوبی دوربرگردان پاسداران به نصر

فرهنگسرای نیاوران در آستانه بهره برداری قرار گرفت ۰۷ تیر ۱۳۹۹

فرهنگسرای نیاوران در آستانه بهره برداری قرار گرفت

فرهنگسرای نیاوران در آستانه بهره برداری قرار گرفت