سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
رتبه اول تبریز در تولید ماسک استاندارد در سطح کشور ۰۹ مهر ۱۳۹۹

رتبه اول تبریز در تولید ماسک استاندارد در سطح کشور

رتبه اول تبریز در تولید ماسک استاندارد در سطح کشور

پایان قطعی آب در تبریز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

پایان قطعی آب در تبریز

پایان قطعی آب در تبریز