سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳
پرداخت بدهی‌های دولتی در حوزه اتوبوسرانی، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

پرداخت بدهی‌های دولتی در حوزه اتوبوسرانی، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

پرداخت بدهی‌های دولتی در حوزه اتوبوسرانی، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی