جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه ۱۴ آبان ۱۳۹۹

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه

آغاز شناسایی تاکسی های غیر فعال و فاقد پروانه