دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز

تشکیل کمیته راهبردی پروژه پارک بزرگ تبریز