پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
تعطیلی خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تا اطلاع ثانوی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تعطیلی خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تا اطلاع ثانوی

تعطیلی خدمات ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تا اطلاع ثانوی