جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز

پلمپ ۱۰ها مرکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات فروشی در تبریز