دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است

۱۶ تن گوشت مرغ رایگان در بین تاکسیرانان توزیع شده است