سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال ۱۴ آبان ۱۳۹۹

تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال

تبریز، یازدهمین نامزد کسب نشان ملی شهر فعال