پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
احداث تونل تاسیسات شهری در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

احداث تونل تاسیسات شهری در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

احداث تونل تاسیسات شهری در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز