جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
تونل ضدعفونی با سیستم ازن در مراکز پرتردد شهر ایجاد می‌شود ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

تونل ضدعفونی با سیستم ازن در مراکز پرتردد شهر ایجاد می‌شود

تونل ضدعفونی با سیستم ازن در مراکز پرتردد شهر ایجاد می‌شود

راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز

راه اندازی تونل ضدعفونی شهروندی در بازار تبریز